Arrangeren en Theorie

Soms weet je een lied, maar je hebt de muziek er niet van.

Je kunt dan zelf een begeleiding proberen te maken. Dat leer je in de lessen over arrangeren. Soms past zo’n les ook ineens in een andere les. Weten hoe muziek is opgebouwd is altijd handig om kennis van te nemen en om toe te passen. Feitelijk is muziek altijd terug te brengen tot een melodie met harmonische begeleiding. De akkoorden hebben een relatie met de melodie.

Als men weet hoe het werkt, kan men zelf de akkoorden vinden. Hoe je het een en ander op toon zet, bepaalt hoe professioneel het arrangement klinkt.

Arrangeren is altijd leuk en komt in mijn lessen al bij beginners voor.

Over theorie is veel te leren en er is genoeg leuk en leerzaam materiaal voorhanden. Omdat het direct met het musiceren in verband wordt gebracht, is het nooit saai.

In een enkel geval willen leerlingen componeren. Dan verzin je de melodie en de akkoorden helemaal zelf.