Over mij

Vervoer
De lessen worden aan huis gegeven, hetzij bij mij thuis, hetzij bij u thuis. De lesprijzen worden berekend per tijdseenheid. Gezinnen kunnen hierdoor goedkoper uit zijn. Ik reis per openbaar vervoer: trein en vouwfiets. In principe kunt u op elke tijd- behalve op zondag- les krijgen, indien dat in het tijdschema past.

Lesmethode
Tijdens mijn lessen ga ik zowel van boeken als van losse bladmuziek uit. Dit, om de ontwikkeling van de individuele leerling optimaal te kunnen verzorgen. Ik heb kennis van vrijwel alle lesmethoden en ben op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wijze van lesgeven.
Op die manier dragen de lessen bij tot plezierig oefenen, zonder faalangst.

Groeples
In sommige situaties is het zeer lonend om tegelijkertijd bezig te zijn.
Terwijl de ene leerling achter het instrument zit, kan een andere leerling een opdracht uitwerken. Zo heeft iedereen meer aan de les. Er kan naar samenspel worden toegewerkt. Vaak zijn er in een gezin meer dan 1 instrument. Op de site vindt U welke mogelijkheden er zijn.

Cursus
De lessen zijn per direct opzegbaar. U hoeft zich niet te verbinden aan een contract. Bij de lesstof wordt rekening gehouden met de wensen van de leerling, terwijl ik waak over de leerweg, die nodig is om het beoogde doel te bereiken.

Christen van Laar